Mei 2018

Aan de ouders van de kinderen uit het 1ste leerjaar van ‘De Ark’, ‘De Regenboog’ en ‘De Bron’

Geachte ouders,

Uw kind zit momenteel in het eerste leerjaar en kan volgend jaar zijn Eerste Communie vieren.

Dat is een belangrijk gebeuren dat in de geloofsgemeenschappen Sint-Franciscus als in Sint-Antonius voorbereid en gevierd wordt.

Het vieren van de Eerste Communie is geen schoolgebeuren en de voorbereiding hierop gebeurt ook niet in de school.

Het meest zinvolle is dat uw kind zijn Eerste Communie viert in de geloofsgemeenschap waar u woont of deelneemt aan de vieringen en/of activiteiten.

Indien u kiest om de Eerste Communie van uw kind te vieren in één van bovengenoemde geloofsgemeenschappen, vragen wij u om uw kind vóór 30 juni 2017 in te schrijven.

Vriendelijke groeten,

namens de federatie FRANDO

Caroline Van Audenhoven

INSCHRIJVINGSFORMULIER