02 SA 31esapwe

Kerstvieringen in Sint Antonius

 

zondag 24 december om 20 uur

 

maandag 25 december om 11 uur

 

Mei 2018

Aan de ouders van de kinderen uit het 1ste leerjaar van ‘De Ark’, ‘De Regenboog’ en ‘De Bron’

Geachte ouders,

Uw kind zit momenteel in het eerste leerjaar en kan volgend jaar zijn Eerste Communie vieren.

Dat is een belangrijk gebeuren dat in de geloofsgemeenschappen Sint-Franciscus als in Sint-Antonius voorbereid en gevierd wordt.

Het vieren van de Eerste Communie is geen schoolgebeuren en de voorbereiding hierop gebeurt ook niet in de school.

Het meest zinvolle is dat uw kind zijn Eerste Communie viert in de geloofsgemeenschap waar u woont of deelneemt aan de vieringen en/of activiteiten.

Indien u kiest om de Eerste Communie van uw kind te vieren in één van bovengenoemde geloofsgemeenschappen, vragen wij u om uw kind vóór 30 juni 2017 in te schrijven.

Vriendelijke groeten,

namens de federatie FRANDO

Caroline Van Audenhoven

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Mei 2018

Aan de ouders van de kinderen uit het 5de leerjaar van ‘De Ark’, ‘De Regenboog’ en ‘De Bron’

Geachte ouders

Uw kind wordt volgend jaar 12 en kan tussen Pasen en Pinksteren 2018 het sacrament van het Vormsel ontvangen.

Het Vormsel is meer dan een feest voor de 12-jarigen. Door de zalving met Chrisma ontvangen zij de Kracht van de Geest om als gelovige christen door het leven te gaan. En dat mag uiteraard gevierd worden, maar het vraagt ook een degelijke vorming.

In voorbereiding op het Vormsel 2018 wordt er catechese aangeboden in de geloofsgemeenschap van Sint-Franciscus en Sint-Antonius.

Alhoewel de stappen naar het Vormsel toe in beide geloofsgemeenschappen dezelfde zijn, is de manier van werken wel anders.

In Sint-Franciscus zijn het de ouders, die in samenspraak met een verantwoordelijke, de catechese verzorgen.
De vormelingen komen vanaf begin oktober tot aan het Vormsel een aantal keer samen.  De data worden afgesproken op de eerste ouderavond.

In Sint-Antonius wordt de catechese verzorgd door een ploeg van vier catechisten op momenten bijgestaan door enkele ouders. De samenkomsten gaan door op donderdagavonden van 18.45 tot 20.15 uur (nooit tijdens de schoolvakanties).

Omwille van organisatorische redenen verwachten wij de inschrijvingen voor het Vormsel nog voor het einde van het schooljaar. Enkel zo kunnen wij u in september de nodige info bezorgen.

Wij willen nog benadrukken dat de catechese en het Vormsel geen schoolactiviteit zijn, maar een gebeuren binnen een dragende geloofsgemeenschap. U kan uw kind dus het best inschrijven in de geloofsgemeenschap waar u woont of deelneemt aan de vieringen en/of activiteiten.
Uw kind inschrijven betekent ook dat u geïnteresseerd bent en de voorbereiding op het Vormsel van nabij wilt volgen.

Kiest u voor één van de bovengenoemde geloofsgemeenschappen, schrijf dan in voor 30 juni 2017.

Vriendelijke groeten,

namens de federatie FRANDO

Caroline Van Audenhoven  

 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER  

 

     

Ons Heer Hemelvaart in de parochiekerk van Sint Antonius

 

Op Ons Heer Hemelvaart, op donderdag 5 mei, om 11 uur in de parochiekerk van Sint-Antonius wordt de viering muzikaal opgeluisterd door ‘de Completen’.

‘De Completen’ is de naam van een groep zangers die in november 2014 besloten zich samen toe te leggen op de vroege polyfone muziek. 
Zij begonnen regelmatig te repeteren aan de muziek van onder andere Da Vittoria en Josquin Deprez.
Zij kwamen in contact met het Huis van de Polyfonie/Alamire Foundation in de Abdij van Park in Heverlee/Leuven, een trefpunt waar mensen uit het onderzoeksveld en mensen uit de muziekpraktijk elkaar ontmoeten en samenwerken aan projecten.  Zo maakten zij kennis met een van zijn bezielers, Stratton Bull.  Hij leerde hun heel wat geheimen kennen van de oude muzieknotatie.  Zijn uitgebreide kennis van deze muziek is voor hen van onschatbare waarde.
Via Stratton en de Alamire Foundation konden ze voor het eerst optreden voor een publiek op het festival "Laus Polyfoniae 2015" in AMUZ in Antwerpen.  Dit festival belichtte de manuscripten uitgegeven door Petrus Alamire dankzij een waaier aan activiteiten.  Graag voeren ze de mooie, oude polyfonie zo authentiek mogelijk uit.


‘De Completen’, genoemd naar de religieuze afsluiting van de dag, zijn:

 

Sopranen
  Annick Desair
  Mimi Van Dyck
  Griet Vercruysse (afwezig op 5/5)

 

Alten
  Nikki Melis
  Elisabeth Schollaert

 

Tenoren
  Frank Elsen
  Frank Van Belle

 

Bassen
  Bart Schoukens
  Lieven Van den Eede


Een definitief programma staat nog niet helemaal vast, maar ze denken aan muziek van grote meesters uit de polyfone muziek van rond de 15e eeuw zoals Trombetti, Da Vittoria en Agazzari.

 

Iedereen is van harte WELKOM!